Website for Secondary School News

St. Paul's CBS Secondary School

North Brunswick St

Dublin 7

Gaeilge 24

Ghlac daichead dalta, ó cheann ceann na scoile, páirt i nGaeilge 24 i mbliana.  Bhí ar na daltaí a gcuid Gaeilge a usáid ar feadh aon lá amháin.  D’imir na daltaí cluichí teanga sa rang, rinne siad tráth na gceist agus bhí tóraíocht taisce chomh maith. Maraon le seo, bhí seans ag na scolairí leas a bhaint as a gcuid Gaeilge sa phobail áitiúil.  Thug siad cuairt ar Third Space i Margadh na na Feirme.  Tá Gaeilge ag ball den fhoireann ansan agus bhain na leaids an-thairbhe as a bheith ag caint léi i suíomh réadúil.  Rinne Bean Uí Haicéid obair na gcapall chun an lá a eagrú.

Forty students took part in Gaeilge 24 this year.  The students had to use their Irish for one whole day.  The students played language games in class, took part in a quiz and did a treasure hunt.  Also. students had a chance to use their Irish in the local community.  They visited Third Space in Smithfield.  One of the staff there speaks Irish and the lads really enjoyed conversing with her.  Ms Hackett did trojan work to organise the day.

20161122_1150221 20161122_1150321

Leave a Reply

Archives

Follow me on Twitter